Ik heb dyslexie

Iemand met dyslexie heeft moeite met lezen en schrijven. Dat is behoorlijk lastig op school. Gelukkig kunnen we veel doen om lezen en schrijven makkelijker te maken.

Een dyslexieverklaring

Als je denkt dat je dyslexie hebt en daardoor moeilijker leert, kun je misschien een 'dyslexieverklaring' krijgen. Daarin staat welke problemen je hebt door jouw dyslexie. En of je recht hebt op hulpmiddelen en begeleiding.

Praat erover met school en met je huisarts. Hij of zij kan je doorverwijzen naar een psycholoog of orthopedagoog. Die onderzoekt of je dyslexie hebt en hoeveel hulp je nodig hebt. Je moet dan ook een test doen.

Omgaan met dyslexie

Als je dyslexie hebt, probeer dan te accepteren dat je lees- en schrijffouten maakt. Dan hoef je niet meer boos te worden op jezelf, maar kun je nadenken over hoe je met die fouten omgaat.

Vraag je docenten om hulp

Je kunt met je docenten of je mentor praten over jouw dyslexie. Samen kun je afspraken maken, zodat je toch goed kunt meekomen met de les. Je kunt bijvoorbeeld vragen of een docent:

  • de teksten aan je voorleest of ze voor je opneemt, zodat je ernaar kunt luisteren;
  • niet op spelfouten let als dat niet perse nodig is voor dat vak;
  • uitleg van een vreemde taal in het Nederlands geeft;
  • je extra tijd geeft om je werk of je toets te maken.

Tip: het kan ook helpen als je op een rustige plek in de klas zit. Of vooraan.

Kijk ook eens bij:

 Geen antwoord kunnen vinden?

Neem via een ander kanaal contact met ons op: